topheader
Home
glaasje

Het Genevergenootschap

In de Nederlandse gedistilleerdcultuur neemt het Genevergenootschap een opvallende plaats in. Het Genevergenootschap is in 1995 opgericht op initiatief van het overgrote deel van de Nederlandse distillateurs. Het Genevergenootschap stelt zich ten doel het Nederlands gedistilleerd op positieve wijze onder de aandacht te brengen. Het gaat niet om meer te consumeren, maar vooral om het Nederlandse publiek duidelijk te maken dat de beste produkten beslist niet van over de landsgrenzen behoeven te komen. Vele bekende Nederlanders uit de politiek, cultuur en bedrijfsleven zijn lid van het genootschap. Jaarlijks komen de leden, Ambassadeurs en Commandeurs bijeen. Naast deze feestelijke Voorjaarsbijeenkomst organiseert het Genevergenootschap tal van aktiviteiten waaronder de erkenning van Jenevercafés.

De wereld van het Nederlands gedistilleerd bruist van nieuwe ontwikkelingen en aktiviteiten. De Nederlandse distillateurs brengen steeds nieuwe kwaliteitsprodukten op de markt en koesteren de reeds lang bestaande jenevers en andere distillaten onder het motto van het Genevergenootschap: 'De Kunst van het Genieten'.

In 2013 is het Genevergenootschap wederom voornemens om over te gaan tot de erkenning van een drietal Jenevercafé's. De bekendmaking vaIn de drie café's en de uitreiking van de oorkondes zal plaats vinden te Amsterdam op zondag 17 maart tijdens het Jeneverfestival in de Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 124-126.